CCC

Aktualności

Aktualność 1 minuty czytania

SUSTAINABILITY AWARDS 2020 - WYRÓŻNIENIE DLA CCC

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej CCC jest jednym z pięciu elementów strategii biznesowej CCC, a sam zrównoważony rozwój jest nieodłączną cechą wzrostu firmy. Dlatego jesteśmy niezwykle dumni, że CCC otrzymało wyróżnienie w międzynarodowym konkursie World Finance Sustainability Awards 2020 w kategorii Footwear Industry.

Nagroda przyznawana jest firmom, które nie tylko mają świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju dla swoich klientów, pracowników i akcjonariuszy, ale przede wszystkim podejmują działania w tym obszarze, stale je analizując i szukając sposobów na ich ulepszenie.

Otrzymana nagroda jest zasługą wszystkich pracowników Grupy CCC i ich odpowiedzialnego zachowania. To dla nas nie tylko źródło satysfakcji, ale także mobilizacja do dalszego ciągłego doskonalenia działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?