CCC

Rodo

Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice; tel. 076/84 58 500; [email protected]

Podstawa przetwarzania Twoich danych

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach Podanie danych jest dobrowolne , jeśli jednak nie zrobisz tego nie będzie możliwe wysłanie wiadomości, którą chcesz nam przekazać.

Jakie informacje są przetwarzane?

CCC S.A. jako Administrator przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane podane przez Ciebie przetwarzamy w celu:

  • komunikacji z Tobą (w tym udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania);
  • możemy przetwarzać Twoje dane także w związku z potencjalną możliwością zaistnienia sporów sądowych pomiędzy Tobą i CCC.

Twoje możemy przekazać podmiotom, które wspierają CCC w zakresie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowują dane), zapewniają obsługę prawną (np. w przypadku sporu sądowego).

Przechowywanie Twoich danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 12 miesięcy od zakończenia
komunikacji z Tobą lub przez okres przedawnienia roszczeń w sytuacji ewentualnych sporów sądowych.
Masz prawo:

  • dostępu do swoich danych:
  • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne);
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • oraz uzyskania kopii danych.

Twoje dane nie podlegają profilowaniu.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą informacją oraz właściwymi przepisami o ochronie danych. Jeśli jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. +48 (22) 531 03 00.

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?