CCC

Aktualności

Aktualność

RAZEM DBAMY O ŚRODOWISKO

W CCC wiemy jak dbać o środowisko, dlatego część wykorzystywanej przez nas energii elektrycznej stanowi Prąd EKO, który pozyskujemy z odnawialnych źródeł energii.

Od 2020 roku wykorzystujemy energię pochodzącą częściowo z wysokosprawnej kogeneracji, czyli powstałą w procesie wspólnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Natomiast od 2021 roku zobowiązaliśmy się do zakupu w pełni ekologicznej energii elektrycznej, która w 100% będzie pochodziła z odnawialnych źródeł tj. z małych z elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych.

Potwierdzeniem tych działań jest certyfikat PTCE, czyli gwarancja sprzedaży energii ekologicznej.

Dzięki temu mamy realny wpływ na ograniczenie emisji CO2.

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?