CCC

Aktualności

Aktualność 1 minuty czytania

LISTKI CSR POLITYKI ROZDANE – WYRÓŻNIENIE DLA CCC!

Już po raz dziewiąty tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagrodził firmy działające w Polsce za rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

CCC otrzymało Srebrny Listek CSR POLITYKI.

Otrzymują go firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

 

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?