CCC

Aktualności

Aktualność 4 minuty czytania

Jak dobrze prowadzić media społecznościowe czy działania pro ekologiczne? CCC dzieli się wiedzą z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi

Grupa CCC, w ramach wolontariatu kompetencyjnego, przeprowadziła serię szkoleń dla dolnośląskich organizacji społecznych. W spotkaniach wzięli udział pracownicy Stowarzyszenia „Żyć godnie” w Polkowicach oraz Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie, a także studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Uczestnicy programu zyskali wiedzę z zakresu prowadzenia kanałów społecznościowych, promocji swoich aktywności oraz prowadzenia działalności w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

- Współpraca z lokalnymi organizacjami jest istotnym aspektem działalności Grupy CCC. Realizujemy szereg inicjatyw, które mają na celu wsparcie i rozwój społeczności w regionie. Jedną z nich jest organizacja spotkań w ramach wolontariatu, podczas których przekazujemy naszą wiedzę biznesową NGO’s. Stowarzyszenia z Dolnego Śląska, które wzięły udział w szkoleniach w tym roku podejmują ważną pracę na rzecz nie tylko mniejszości, ale i środowiska. Chcemy pomóc im rozwijać się biznesowo, co potencjalnie przełoży się na poprawę jakości usług i szerszy zasięg działań – mówi Adam Pogorzelski, Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju i Projektowania Wizualnego w Grupie CCC.

W ramach projektu zorganizowano szkolenia online z pracownikami Stowarzyszenia „Żyć godnie” w Polkowicach oraz Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie. Pierwsze z nich zajmuje się przeciwdziałaniem wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży, drugie natomiast aktywizacją osób niepełnosprawnych, integracją społeczną oraz przygotowaniem ich do życia w środowisku społecznym i zawodowym. W ramach spotkań z organizacjami pozarządowymi eksperci CCC przekazali cenne wskazówki i informacje dotyczące aktywnej obecności w mediach społecznościowych, w tym przede wszystkim na LinkedIn, gdzie sektor NGO może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców ze świata biznesu. Uczestnicy programu mieli również okazję poznać zasady prowadzenia działań komunikacyjnych marki, dzięki której będą mogli promować swoje projekty i informować o nich mieszkańców regionu. Z warsztatów skorzystali także studenci z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, z którymi przedstawiciele CCC podzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju i raportowania niefinansowego firm.

- Inicjatywa podjęta przez Grupę CCC ma ogromne znaczenie i potencjał. W organizacjach pożytku publicznego skupiamy się na ludziach, a często niezaopiekowany jest kontekst biznesowy. Tymczasem NGO’s powinny rozwijać się również w tym kierunku, dzięki czemu stają się bardziej profesjonalne i skuteczniej pozyskują finansowanie na swoją działalność. Dzięki Grupie CCC możemy poszerzyć nasze kompetencje w tym zakresie. Pracownicy z chęcią korzystają ze szkoleń, które zaopatrują nas w nowe umiejętności i narzędzia wspierające codzienną aktywność. Jesteśmy wdzięczni pracownikom CCC, którzy poświęcają swój czas, aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami – mówi Stanisław Rapczuk, Członek Zarządu Stowarzyszenia Charytatywnego „Żyć Godnie".

Wolontariat kompetencyjny został zapoczątkowany w 2019 roku. Polega on na inicjowaniu spotkań ekspertów CCC z organizacjami, podczas których dzielą się oni wiedzą. Głównym celem podjętych działań jest transfer kompetencji z sektora biznesowego do sektora nauki i organizacji pozarządowych, które przyczynią się do polepszenia jakości życia lokalnych społeczności.

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?