CCC

Aktualności

Aktualność 3 minuty czytania

Grupa CCC z oceną „AA” w ratingu MSCI ESG

W wyniku ostatniej rewizji ratingu MSCI ESG, Grupa CCC osiągnęła ocenę AA. Dzięki realizacji działań zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju, która jest integralną częścią strategii biznesowej GO.25, Spółka osiągnęła ten cel 2 lata wcześniej niż planowano. Ocena „AA” sprawia, że Grupa CCC staje w jednym rzędzie z firmami, które są światowymi liderami  w zakresie działań ESG.

Indeks  MSCI ESG ocenia trzy kluczowe czynniki związane z odpowiedzialnością: E (środowisko) – ocena wpływu na środowisko, S (społeczeństwo) – społeczna odpowiedzialność, oraz G (ład korporacyjny) – ocena struktury zarządzania korporacyjnego. Grupa CCC po raz pierwszy została uwzględniona w tym indeksie w 2018 roku, uzyskując wówczas ocenę BB. Już rok później firma zanotowała awans, osiągając ocenę BBB, a pod koniec sierpnia 2020 roku zdobyła ocenę A, która obecnie została zrewidowana do stopnia AA. Skala ocen MSCI obejmuje wartości od najniższej do najwyższej, tj. CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA. 

Aktualizacja naszej pozycji w Rankingu to zasłużone wyróżnienie podsumowujące nasz wysiłek w dążeniu do tworzenia bardziej zrównoważonego biznesu. W Rankingu wysoko oceniono nasze działania  w zakresie ładu korporacyjnego i łańcucha dostaw. Podejmowane przez nas zobowiązania to przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania inwestorów, klientów i naszych pracowników. Jest to ogromne wyróżnienie, które pokazuje, że nasz strategiczny kierunek działań ESG jest właściwy. Bardzo cieszę się, że nasza konsekwencja w dążeniu do zagwarantowania najwyższych standardów raportowania ESG i promowania idei Zrównoważonego Rozwoju zostały docenione - mówi Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A.

W ramach modernizacji łańcucha dostaw, w grudniu 2022 roku dostawcom Grupy CCC zostały przedstawione zapisy Kodeksu Postępowania dla Dostawców, których przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane. Dostawcy są również regularnie monitorowani, dokonywane są także audyty społeczne  i środowiskowe, przeprowadzane zarówno wewnętrznie, przez naszych pracowników, jak i przez zewnętrzne firmy i jednostki certyfikujące. 

Działania Grupy CCC są również doceniane w zakresie raportowania ESG. Spółka w 2023 roku została wyróżniona po raz kolejny w ramach 17. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. 

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?