CCC

Aktualności

Aktualność 3 minuty czytania

Grupa CCC jako pierwsza firma z Polski w rankingu Circulytics

Działania Grupy CCC mające na celu transformację firmy w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zostały poddane analizie w prestiżowym, międzynarodowym ratingu Circulytics. Ocenia on zaangażowanie i efektywność spółek w dążeniach do bardziej cyrkularnego modelu biznesowego, a jednocześnie wskazuje potrzeby i obszary do doskonalenia. Grupa CCC uzyskała ogólny rating na poziomie „C”.

Wraz z rozwojem naszego biznesu, rośnie nasza odpowiedzialność względem klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Dlatego wypracowanie modelu gospodarki cyrkulacyjnej jest jednym z celów zapisanych w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy pierwszą spółką w Polsce, która zdecydowała się raportować do Circulytics. Zyskaliśmy nie tylko ocenę tego, co do tej pory udało nam się osiągnąć w kontekście gospodarki cyrkulacyjnej, ale także wskazówki dotyczące kierunków do doskonalenia i możliwość porównania postępów Grupy z innymi podmiotami z sektora i branży – mówi Hanna Kamińska, Dyrektor Biura Zarządu w Grupie CCC.

Circulytics to narzędzie stworzone przez Ellen MacArthur Foudation, organizację zajmującą się rozwojem i promocją gospodarki cyrkularnej. Pomaga firmom mierzyć i śledzić obieg surowców wtórnych. Wykorzystując dane konkretnego przedsiębiorstwa oraz swoje statystyki i metryki, przedstawia pełny obraz cyrkularności osiągniętej w poszczególnych częściach działalności, od zaopatrzenia w materiały po procesy produkcyjne i eksportowe. Łącznie analizie poddawanych jest 11 tematów, podzielonych na dwie kategorie – aktywatory i wyniki. Skala przyznawanych ocen zaczyna się od najniższego poziomu E po najwyższy A.

Ogólna ocena działań Grupy CCC w obszarze aktywatorów została sklasyfikowana na poziomie „C-”, zaś wyniki, za które odpowiadają dane ilościowe spółki, na poziomie „C”. Osiągnięty rezultat jest zbieżny ze średnią dla całej branży. Za najlepiej rozwinięte tematy, w kontekście dążenia do cyrkularności uznano: strategię i planowanie (ocena B) oraz ludzi i umiejętności (B-).

Stawiamy przed sobą konkretne cele i wskaźniki.  W 2021 opracowaliśmy Roadmapę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która nadaje kierunek naszym działaniom w zakresie cyrkularności. Zawiera ona 10 projektów, które będziemy sukcesywnie realizować w kolejnych latach. Ocena ekspertów z Circulytics jest dla nas bardzo cenna i motywuje nas do dalszego rozwoju oraz szukania nowych, innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze – mówi Kamilla Budnik, Lider ds. Zrównoważonego Rozwoju  w Grupie CCC.

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?