CCC

Aktualności

Aktualność

CCC WSPIERA MIESIĄC RÓŻNORODNOŚCI

Razem z całą Europą świętujemy Miesiąc Różnorodności! Wydarzenie odbywa się w ramach EU Diversity Month, ogłoszonego przez European Commission . Jako sygnatariusz Karty Różnorodności na co dzień realizujemy szereg działań angażujących nie tylko pracowników CCC, ale również klientów i naszych współpracowników. 

Wierzymy, że różnorodność zespołu jest jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej, a wymiana poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala osiągać lepsze wyniki biznesowe! Dlatego wspólnie budujemy pozytywne środowisko pracy, w którym każdy z nas czuje się szanowany i doceniany. 

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?