CCC

Aktualności

Aktualność 1 minuty czytania

CCC SYGNATARIUSZEM KARTY RÓŻNORODNOŚCI

CCC zostało sygnatariuszem Karty Różnorodności. Uroczyste podpisanie Karty miało miejsce podczas VI Dnia Różnorodności w Warszawie (23.05.2019).

CCC zostało sygnatariuszem Karty Różnorodności. Uroczyste podpisanie Karty miało miejsce podczas VI Dnia Różnorodności w Warszawie (23.05.2019).

W Polsce inauguracja Karty Różnorodności miała miejsce w 14 lutego 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zobowiązania jakie nakłada Karta, mają na celu zlikwidowanie dyskryminacji w organizacji, promocję różnorodności, politykę równego traktowania, a w szczególności gotowość firmy do włączenia się pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te starania.

Treść Karty Różnorodności dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/o-projekcie/

 

 

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/

Jak oceniasz
stronę kariery CCC?